Pologrupy a formální jazyky

Aktuální verze textu k probrané látce (13.10.2019) - jakékoli připomínky jsou vítány


Otázky ke zkoušce:

Rozpoznatelné a racionální podmnožiny
 1. Rozpoznatelné podmnožiny pologrup
 2. Syntaktický homomorfismus a minimální automat
 3. Racionální podmnožiny pologrup
 4. Vztahy mezi rozpoznatelnými a racionálními podmnožinami
 5. Uzávěrové vlastnosti rozpoznatelných a racionálních podmnožin
 6. Rozpoznatelné a racionální podmnožiny v důležitých pologrupách
Struktura konečných pologrup
 1. Základní vlastnosti Greenových relací
 2. Greenovy relace v konečných pologrupách
 3. Regulární D-třídy
 4. Hlavní faktory konečných pologrup
 5. Konečné 0-jednoduché pologrupy
 6. Faktorizační lesy
Variety regulárních jazyků
 1. Eilenbergova korespondence
 2. Pseudovariety
 3. Pseudoidentity
 4. Star-free jazyky
 5. Polynomy, polynomiální uzávěr
 6. Věnčité součiny
Cvičení z algebry

Pokyny ke cvičení na stránce Ondřeje Klímy.


Zadání ze cv. algebra II z předchozích let:

  Zadání zápočtových testů pro studenty informatiky 09/10:   1. termín, 2. termín
  Zadání domácích úkolů pro studenty matematiky 04/05
  Zadání domácích úkolů pro studenty matematiky 98/99
  Zadání zápočtových testů pro studenty informatiky 97/98

Zadání ze cv. algebra I z předchozích let:

  Zadání zápočtových testů 00/01: 1. termín (A, B, C, D), 2. termín (A, B, C, D)
  Zadání zápočtových testů 99/00: 1. termín (A, B, C, D), 2. termín (A, B, C, D)Dejte do toho trošku nadšení!!!
Topologie

První tři kapitoly z rodících se skript.

Zadání písemek 2008:   vzorová písemka, 1. termín, 2. termín, 3. termín, 4. termín
Zadání písemek 2009:   1. termín, 2. termín, 3. termín, 4. termín
Zadání písemek 2010:   1. termín, 2. termín, 3. termín
Zadání písemek 2012:   1. termín, 2. termín
(všechny příklady jsou hodnoceny stejným počtem bodů; celkový výsledek zkoušky je tvořen rovným dílem výsledkem písemné a ústní části)Lineární algebra a geometrie I

Zadání zkouškových písemek:   vzorová písemka, 1. termín, 2. termín, 3. termín, 4. termín

Zadání domácích úkolů:   16. září, 23. září, 30. září, 7. října, 14. října, 21. října, 4. listopadu, 11. listopadu, 18. listopadu, 25. listopadu, 2. prosinceSeminář z matematiky I

Požadavky pro udělení zápočtu:
 1. Pravidelná účast na cvičení (nejvýše 6 absencí, z toho nejvýše 2 neomluvené).
 2. Zisk alespoň poloviny možných bodů z písemek, které budou bez předchozího upozornění zadávány na kterémkoli cvičení.
Zadání písemek:   semestrální písemky   opravná písemka

V případě zájmu o konzultace navrhněte termín například e-mailem.Seminář z matematiky II

Zadání domácích úkolů pro skupinu 1
Zadání domácích úkolů a písemek pro skupinu 2
Zadání opravné písemky
Zadání druhé opravné písemky


Odkazy na literaturu a další materiály k předmětu jsou k dispozici na stránce Richarda Lastoveckého.