Jak mne kontaktovat

Nejlepším kontaktem na mne je e-mail: kunc@math.muni.cz

Osobně se se mnou dá setkat v pracovně 014b ve druhém patře budovy 08 na Kotlářské 2 v Brně, telefon 549494839.

Poštovní adresa:
Ústav matematiky a statistiky
Kotlářská 2
611 37 Brno