Sbirka prikladu k cviceni ze zakladu matematiky - podzim 2003 -- 2011


Nasledujici sbirka obsahuje priklady, ktere jsme delali na cvicenich k predmetum Zaklady matematiky na PrF a FI v semestru podzim 2003 a take dalsi priklady na procviceni.
Na vytvtareni prvni verze sbirky se spolupodileli vsichni cvicici tj.
J. Hrdina, O. Klima, M. Kunc, R. Roznik, L. Zalabova a V. Zadnik.

Aktualni verze z rijna 2011.
Sbirka - ps, pdf

Reseni prikladu

Pri vytvareni prvni neuplne verze se podileli vsichni cvicici v roce 2005 (O. Klima, A. Lukasova, M. Provaznikova, V.Svobodoba, P. Zagorova).
Soubor pdf obsahuje vysledky cele sbirky.
Veskere komentare jsou vitany (predevsim opravy chyb).