Kapitola 1: Pojem funkce dvou proměnných

Grafy některých funkcí

Následující příklady slouží pro první seznámení s grafy funkcí dvou proměnných. Některé jsou doplněny řezy významnými rovinami.

Vrstevnice funkce

Abychom získali představu o grafu funkce, určujeme její vrstevnice, tedy průsečnice dané plochy s rovinami rovnoběžnými se souřadnicovou rovinou xy. Geometricky je pak znázorňujeme jako kolmé průměty do půdorysny. K dokreslení naší představy ještě využijeme průsečnic s některými dalšími vhodnými rovinami (často jsou to x = 0 a y = 0).

Kapitola 2: Limita a spojitost funkce

Kapitola 3: Parciální derivace a diferenciál

Kapitola 4: Taylorův polynom

Kapitola 5: Lokální a absolutní extrémyPočitadlo přístupů od 12.6.2007 [CNW:Counter]