<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>


Řez funkce rovinami x = k, kde k je konstanta, na intervalu :
(výsledkem jsou kosinusoidy posunuté ve směru osy z) o hodnotu . Speciální případy:
pro
pro
pro
Podobně pro řez funkce rovinami y = k.
Výsledkem jsou sinusoidy posunuté ve směru osy z. Speciální případy:
pro
pro
pro


Řez rovinou Řez rovinou


Řez rovinou Řez rovinou