<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Stacionární body jsou řešení soustavy rovnic
Vezmeme kořeny z první rovnice: pokud y = 0, pak dosazením do druhé dostaneme x = 0. Podobně pokud x = 1, pak y = ± 1 a pokud x = -1, pak opět y = ± 1. Stacionárních bodů je pět: [0, 0], [1, 1], [1, -1], [-1, 1], [-1, -1]. Parciální derivace druhého řádu mají tvar
Dále je
V bodě [0, 0] extrém nenastává, v bodech [1, 1] a [-1, -1] je ostré lokální minimum, v bodech [1, -1] a [-1, 1] ostré lokální maximum.

Vrstevnice funkce