<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>


Řez funkce rovinami x = k, kde k je konstanta, na intervalu :
(Výsledkem jsou kosinusoidy vynásobené konstantou ). Speciální případy:
pro
pro
pro 0
Analogicky pro řez funkce rovinami y = k.
Výsledkem jsou kosinusoidy vynásobené konstantou . Speciální případy:
pro 0
pro
pro


Řez rovinou . Řez rovinou .


Řez rovinou y = 0. Řez rovinou y = π.