<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Geometrický význam parciální derivace podle y v bodě je směrnice tečny ke křivce, která je průnikem roviny a funkce f(x,y) v bodě .
Určíme parciální derivaci v bodě [1, 1] podle y:
Směrnice tečny v bodě [1, 1, -3] má hodnotu -2, tzn. , kde α je úhel, který svírá tečna s kladným směrem osy y. Průnikem roviny x = 1 a funkce f je parabola o rovnici .
První z obrázků vykresluje tuto situaci v prostoru, druhý v rovině yz. Pozor, druhý obrázek není nakreslen v poměru 1:1, pokud chcete vidět skutečnou velikost úhlu, v ovládacím panelu na kartě Inspector → Camera v části Box Ratio odškrtněte volbu Enable i Aspect.


Podobně je to s parciální derivací podle x. Určíme ji v bodě [-1, 1]:
Směrnice tečny v bodě [-1, 1, -3] má hodnotu 4, tzn. , kde α je úhel, který svírá tečna s kladným směrem osy x. Průnikem roviny y = 1 a funkce f je parabola o rovnici .