<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Funkce nemá v bodě [0,0] limitu. Pokud se k bodu [0,0] blížíme po přímce y = x, dostaneme
Pokud se k bodu [0,0] blížíme po parabole y=x2, dostaneme
Hodnota limity závisí na cestě, po které se k limitnímu bodu blížíme a funkce tedy v tomto bodě limitu nemá.červeně - přímka y = x a f(x, x)
modře - parabola y = x2 a prostorová křivka f(x, x2)