<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Určíme Taylorův polynom druhého stupně v bodě [0,0]. Podle Taylorovy věty je dán výrazem
Spočítáme všechny potřebné parciální derivace a jejich hodnoty v bodě [0,0].
Po dosazení do Taylorova polynomu dostáváme
Na prvním obrázku je znázorněna aproximovaná funkce, na druhém je její Taylorovův polynom.