<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Určíme rovnici tečné roviny funkce v bodě [0, 1/2, ?]. Nejprve dopočítáme třetí souřadnici bodu dotyku dosazením do předpisu funkce z(0,1/2) = -1/4. Spočítáme parciální derivace 1. řádu.
Derivace existují a jsou spojité, funkce je diferencovatelná, existuje tečná rovina v každém jejím bodě. Použitím vzorce pro tečnou rovinu obdržíme požadovanou rovnici.