<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Funkce není definovaná pro všechna x, y, pro která platí x+y = π , což je přímka jdoucí "hřbetem" této funkce. Určíme limitu funkce konkrétně v bodě [π/2, π/2]. Zavedeme substituci t = π-(x+y). Pro (x,y) → (π/2, π/2) je t → 0 a x+y = π-t. Potom
Stejnou hodnotu má limita pro všechny body nespojitosti, výpočet limity nezávisí na konkrétních hodnotách x, y.Plocha a rovina x+y = π