<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>


Funkce není v bodě [0,0] definovaná. Dokážeme, že v tomto bodě nemá ani limitu. Blížíme-li se k bodu [0,0] po přímkách y = kx, dostáváme
Výsledek závisí na k, tzn. na cestě, po které se k bodu [0,0] blížíme, daná limita tedy neexistuje. Například
pro y = x
pro y = 0
Tyto jsou znázorněny na obrázku níže.

Neexistenci limity v bodě [0,0] dokážeme i zavedením polárních souřadnic.
Výsledek závisí na φ, tzn. na cestě, po které se k bodu [0,0] blížíme.červeně - přímka y = x a f(x, x)
žlutě - přímka y = 0 a f(x, 0)