<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Protože funkce je polynom ve dvou proměnných, má v každém bodě parciální derivaci. Stacionární body jsou určeny soustavou rovnic
Stacionárních bodů je nekonečně mnoho, tvoří přímku x = 0. Funkční hodnota ve všech těchto bodech je 0, pro x > 0 je výraz x3 kladný a pro všechna x < 0 záporný, nemůže tedy ve stacionárních bodech nastat extrém a přímka x = 0 je přímkou sedlových bodů.