<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>
Vrstevnice funkce jsou dány rovnicemi , což můžeme přímo napsat jako . Výraz na levé straně je vždy nezáporný, konstanta k tedy nabývá jen nezáporných hodnot. Po úpravě dostáváme soustavu přímek:
Směrnice všech přímek je rovna 1, úhel, který svírají s kladnou částí osy x, je .
K problému bychom mohli přistupovat stejně jako v předchozích případech. Pomocí transformace soustavy souřadnic bychom dospěli ke stejnému výsledku. Zjistili bychom, že pomocná čárkovaná soustava je otočena opět o úhel , v ní má plocha vyjádření a vrstevnice .
Je opět vhodné zobrazit řez rovinou x' = 0: v čárkovaných souřadnicích dostaneme . Řez rovinou y' = 0 (rovnoběžne s vrstevnicemi) zřejmě nemá smysl.

Vrstevnice pro k = 0 až 5, krok 1 Řez rovinou x' = 0


Celkově dostáváme pootočený parabolický válec.