<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Funkce nemá žádné body nespojitosti. Vyšetříme existenci parciální derivace podle x v bodech [0, y]. Podle definice je
Výpočet limity rozdělí na dva případy
Hodnota limity zleva není rovna hodnotě limity zprava, parciální derivace neexistuje.
Analogicky se provede pro derivaci podle y v bodech [x, 0]. Funkce nemá parciální derivace (a nemůže být diferencovatelná) ve všech bodech, kde x = 0 nebo y = 0.