<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>Funkce nemá v bodě [0,0] limitu. Blížíme-li se k bodu [0,0] po přímkách
y = kx, hodnota limity nám vyjde nezávisle na parametru k, tedy na cestě:
To však není dostatečná podmínka pro to, aby limita existovala. Blížíme-li k bodu [0,0] po parabolách y = kx2, dostaneme
Hodnota limity závisí na parametru k, funkce tedy v tomto bodě limitu nemá, i když jsou limity po přímkách y = kx rovny nule.Detail pro první kvadrant