Přednášky z lineární algebry 3 - podzim 2003

pdf soubor, verze z 19. 2. 2003 V této verzi najdede text přednášky, kontrolní otázky a úlohy k samostatnému řešení. Bylo v ní opraveno mnoho chyb, nicméně nebezpečí, že tam mnohé ještě zůstaly, trvá. Upozornění na chyby vítám na emailové adrese cadek@math.muni.cz

 

Cvičení z lineární algebry 3 - podzim 2003

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

Cvičení 7

Cvičení 8

Cvičení 9

Cvičení 10

 

Vzor zkouškové písemky

pdf soubor