Lineární algebra a geometrie I

 

Program přednášek a cvičení pro podzim 2009

 

Přednáška 22. 9. 2009

Počítání s reálnými a komplexními čísly. Soustavy lineárních rovnic, jejich maticový zápis, rozšířená matice soustavy, schodovitý tvar matice, elementární řádkové operace, Gaussova eliminace. Text doc. Zlatoše,ps soubor. Text dr. Horáka, 3. kapitola, str. 63, pdf soubor.

Přednáška 29. 9. 2009

Operace s maticemi, násobení matic, model populačního růstu pomocí násobení maticí, úloha o mlsném hazardérovi. Inverzní matice. Text doc. Zlatoše, ps soubor

Přednáška 6. 10. 2009

Realizace elementárních řádkových operací pomocí násobení elementárními maticemi zleva. Definice a vlastnosti inverzní matice. Elementární matice mají inverzní matici. Algoritmus na výpočet inverzní matice. Text doc. Zlatoše, paragrafy 7.3 a 7.4, ps soubor Definice vektorového prostoru, příklady vektorových prostorů, odvozené vlastnosti sčítání vektorů a násobení skalárem. Text doc. Zlatoše, paragrafy 1.4, 1.5 a 1.6, ps soubor

Přednáška 13. 10 2009

Lineární kombinace, vektorový podprostor, lineární obal, lineární nezávislost, věta o nalezení generátorů lineárního obalu, algoritmus na tuto větu. Text k přednášce, pdf soubor, Text doc. Zlatoše, kapitola 4, ps soubor,

Přednáška 20. 10 2009

Steinitzova věta, báze, dimenze, souřadnice, průnik a součet vektorových podprostorů. Text k přednášce, pdf soubor, Text doc. Zlatoše, kapitola 5, ps soubor.

Přednáška 27. 10. 2009

Dimenze průniku a součtu podprostorů, lineární zobrazení, přiklady, jádro a obraz, dimenze jádra a obrazu, lineární izomorfismus. Text doc. Zlatoše, kapitola 6, ps soubor

Sbírka úloh z lineární algebry a geometrie I

pdf soubor  

Jiná sbírka úloh

pdf soubor  

Skripta dr. Horáka Lineární algebra

pdf soubor  

Skripta doc. Zlatoše Lineární algebra a geometrie

postcriptové soubory po kapitolách  

Písemky z lineární algebry - leden 2002

Písemka z 8.1.2002, ps, Písemka z 21.1.2002, ps, Písemka z 28.1.2002, ps,  

Testy psané 13. a 16. 11. 2000 s řešením

ps,  

Zadání a řešení písemek z ledna a února 2000

ps soubor 1. termínu ps soubor 2. termínu ps soubor opravného termínu