Program přednášek z LA II na jaro 2002 – M004, M504:
 
 
1. týden           Bilineární a kvadratické formy   (LA na www.math.muni.cz)
 
1.                Bilineární zobrazení a bilineární formy
2.                Symetrické bilineární a kvadratické formy
 
2. týden           Bilineární a kvadratické formy
 
3.                Diagonalizace symetrických bilineárních a kvadratických forem
 
                  Bilineární a kvadratické formy nad číselným tělesem reálných čísel 
                  (LA na www.math.muni.cz)
 
                  1.     Signatura 
 
3. týden          Bilineární a kvadratické formy nad číselným tělesem reálných čísel 
 
2.                Definitnost
3.                Kvadriky v konečně rozměrných vektorových prostorech
 
4. týden           Euklidovské prostory (LA na www.math.muni.cz)
 
1.                Skalární součin
2.                Gramova matice a Cauchyho-Schwartzova nerovnost
3.                Délka vektoru a úhel dvou vektorů
4.                Ortogonální a ortonormální báze – Gram-Schmidtův ortogonalizační proces
 
5. týden           Ortogonální projekce a podprostory (LA na www.math.muni.cz)
 
1.                 Ortokomplement a ortogonální projekce
2.                 Vzdálenost dvou afinních podprostorů
3.                 Odchylka dvou afinních podprostorů
 
6. týden           Unitární prostory (LA na www.math.muni.cz)
 
1.                      Seskvilineární formy
2.                      Hermitovské formy a hermitovské matice
3.                      Komplexní skalární součin a unitární prostory
 
 
7. týden           Vlastní hodnoty a vlastní vektory (LA na www.math.muni.cz)
 
1.                      Matice lineárního operátoru a podobnost matic
2.                      Vlastní hodnoty a vlastní vektory lineárního operátoru a matice
3.                      Charakteristický polynom
4.                      Příklady
 
 
8. týden           Spektrum lineárního operátoru (LA na www.math.muni.cz)
 
1.    Spektrum lineárního operátoru a matice
2.    Schurova věta o triangularizaci
3.    Komplexifikace
4.    Geometrický význam komplexních vlastních čísel
     
9. týden           Spektrum lineárního operátoru (LA na www.math.muni.cz)
 
5.    Vztah komplexifikace a zreálnění
 
     
                   Ortogonální a unitární zobrazení a jejich vlastní čísla a vlastní vektory (LA na www.math.muni.cz)
 
1.    Ortogonální a unitární zobrazení 
 
 
10. týden          Ortogonální a unitární zobrazení a jejich vlastní čísla a vlastní vektory (LA na www.math.muni.cz)
 
2.    Vlastní čísla a vektory ortogonálních a unitárních zobrazení (matic)
3.    Geometrická interpretace ortogonálních operátorů (matic)
 
 
11.týden           ortogonální a unitární operatory, samoadjungované operátory a jejich vlastní čísla
                   věta o hlavních osách, metrická klasifikace kuželoseček
                   Jordanův kanonický tvar
12.týden           grupy, lineární grupy
13.týden           projektivní prostory, požadavky ke zkoušce, konzultace
 
 
Program cvičení z LA II na jaro 2002 – M016:
 
1. týden           determinanty
2. týden           bilineární a kvadratické formy, převod na diagonální tvar
                   pomocí řádkových a sloupcových úprav symetrické matice
3. týden           kvadratické formy, úprava na součet čtverců
4. týden           písemka, skalární součin, ortonormální báze
5. týden           skalární součin, ortonormální báze, euklidovská geometrie
6. týden           euklidovská geometrie
7. týden           euklidovská geometrie, unitární prostory
8. týden           písemka, vlastní čísla a vektory
9. týden           ortogonální matice a jejich vlastní vektory a vlastní čísla
10. týden          symetrické matice a jejich vlastní vektory a vlastní čísla
11.týden           kuželosečky a jejich metrická klasifikace 
12.týden           písemka, Jordanův kanonický tvar
13.týden           Jordanův kanonický tvar, grupy, opakování
 
 
 
 
Požadavky na zápočet z předmětu Cvičení z lin. algebry, M016
=============================================================
 
Absolvovat tři krátké písemky ve 4., 7. a 11. týdnu a získat z nich alespoň 
polovinu bodů (v součtu). Písemky budou maximálně na 30 minut a budou obsahovat 
standardní úlohy počítané na cvičeních před písemkou. Písemky vytváří a opravuje 
cvičící. Ten rovněž uděluje zápočet v IS a řeší veškeré problémy spojené 
s písemkami a zápočty. Udělení nebo neudělení zápočtu nemá vliv na zkoušku 
z předmětu M004 ani M504.
 
V Brne 19.2. 2002                       Jan Paseka