CZ English version

Michal Bulant

FOTO

E-mail: bulant at math.muni.cz
Tel: +420 549 49 3344
PGP: PGP Key

Výuka
Můj rozvrh, Stránka v IS MU, Stránka na WWW MU, Publikace, Závěrečné práce, Další texty (zejména úřední)

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě emailem, Ústav matematiky a statistiky, Kotlářská 2, 3.patro, 3023a

Jaro 2016

... a další (zastaralé, mimo IS)


Pracuji na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU a jsem kromě matematiky rovněž absolventem matematické informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy University v Brně .

Pro absolvování těchto oborů jsem byl nucen (a zároveň mi bylo potěšením) napsat následující diplomové práce:


a disertační práci Dále se podílím na organizaci matematické olympiády a jsem členem Akademického senátu Masarykovy univerzity

Soukromé

Rodinné fotografie, rodokmen aj.

Vybrané zápisky z cest


Následují odkazy uspořádané podle oblastí mých zájmů (poměrně zastaralé):


Created using Emacs and PSGML and verified to be Valid HTML 4.0! valid.


Michal Bulant (bulant at math.muni.cz) PGP Key