Seznam dalších textů, prezentací a dokumentů
Michal Bulant

 1. Přednáška Hry, sázky a střední hodnota (Matematika kolem nás, 2014)
 2. Přednáška Kombinatorické hry (Brkos 2008, Jaroška - Aplikovaná matematika 2013)
 3. Přednáška Hry, sázky a střední hodnota (Matematika kolem nás, 2013)
 4. Přednáška GPS a matematika (Matematika kolem nás, 2013)
 5. Přednáška GPS a matematika (Matematika kolem nás, 2012)
 6. Přepočtené body pracovníků MU - výsledky za rok 2010, (převzato a přepočítáno z IS VaVaI)
 7. Rozpočet a ekonomika PřF MU, prezentace pro fakultní Senát, říjen 2011
 8. Přednáška Matematika kolem nás, gymnázium Břeclav, leden 2011
 9. Prezentace rozpočtu 2009 pro RKD, březen 2009 a vysvětlení, jak funguje meziroční vyhlazování
 10. Prezentace rozpočtu 2006 pro RKD, duben 2006
 11. Pokyny pro vyplňování akreditačních dotazníků
 12. Objemové údaje o výuce včetně přiřazení jmen učitelů (pro usnadnění rozdělování DV na pracoviště a úvahy o další strukturaci sekcí) 2004-2005
 13. Analýza objemu výuky po sekcích - podklady (2001 - 2005) [rozesláno členům RKD]
 14. Soubory z přednášky v cyklu "Věda a management na MU I", říjen 2005
 15. Prezentace rozpočtu 2005 pro RKD, duben 2005


  counter
  Michal Bulant