Jan Paseka: Home Page

Jan Paseka

Teacher Dept. of Algebra and Geometry


 
 
Jan Paseka

E-mail: paseka@math.muni.cz


Zajímám se o teoretickou computer science a matematiku, trochu o TeX , UNIX. Zvlášť mne zajímá teorie lokálních svazů (framů), ortomodulární svazy a kvantové svazy, teorie domainů v souvislosti s lineární logikou, počítačová geometrie, kryptografie a kódování. Z jazyků dávam před angličtinou přednost němčině.


Mé články - My papers
Mé přednášky - My lectures (in Czech)
Seminář katedry algebry a geometrie
Jiné zajímavé články


 

Lineární algebra I (M1110) v roce 2003

 


Lineární algebra II (M004, M504, M016) v roce 2002

Testy LA II z předchozích let

Sbírka příkladů pro LA II

Výsledky sbírky příkladů pro LA II
Garance studijních programů - přechod na nové akreditace od r. 2002

Bakalářský studijní program Matematika - odborná

Magisterský studijní program Matematika - odborná

Bakalářský studijní program Aplikovaná matematika

Magisterský studijní program Aplikovaná matematika

Doktorský studijní program Matematika


Jan Paseka paseka@math.muni.cz