Viz též Stránka v IS MU, kde jsou uvedeni studenti, jejichž práci jsem vedl či oponoval

Případné odkazy na texty prací mohou (ale díky otevřenému přístupu MU by neměly) vyžadovat autorizaci prostřednictvím IS MU

Diplomové práce

Bakalářské práce

Další práce, které jsem oponoval nebo mě jinak zaujaly

Též viz moje záložky v IS MU

Michal Bulant