Sale of publications PDF Print

This article is only in Czech.

Publikace

Autor Název
Budíková, Mikoláš, Osecký Popisná statistika
Budíková, Mikoláš, Osecký Teorie pravděpodobnosti a matemat.stat.
Došlá, Kuben Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
Došlá, Došlý Diferenciální počet funkcí více proměnných
Došlá, Došlý Metrické prostory, teorie a příklady
Došlá, Novák Nekonečné řady
Došlá, Plch CD ROM s programem MAPLE
Došlá, Plch Matemat. analýza s progr. MAPLE 2. Nekon řady CD
Fuchs Diskrétní matematika pro učitele
Fuchs Teorie množin pro učitele
Herman, Kučera, Šimša Metody řešení matematických úloh I.
Herman, Kučera, Šimša Metody řešení matematických úloh II
Horák Cvič. z algebry a teoret. aritmetiky I.
Horák, Janyška Analytická geometrie
Horová Numerické metody
Janyška, Sekaninová Analytická teorie kuželoseček a kvadrik
Kalas, Pospíšil Spojité modely v biologii
Kalas, Ráb Obyčejné diferenciální rovnice
Kiguradze Okrajové úlohy pro systémy lin.obyč.dif.r.
Kolář I. Úvod do globální analýzy
Kučera, Skula Číselné obory
Lomtatidze, Plch Sázíme diplomovou práci z matematiky v LATEXu
Niederle, Osička Matematika pro biology
Novák Integrální počet v R
Osička Matematika pro chemiky
Plch Příklady z matemat. analýzy. Diferenciální rovnice
Ráb Komplexní čísla v elementární matematice
Ráb Metody řešení obyč. diferenciálních rovnic
Rosický Algebra I
Spagnolo, Čižmár Komunikácia v matematike na strednej škole
Šik Úvod do splajnů - kapitoly z teorie konstr. splajnů
Šik Lineární algebra
Veselý Matematická analýza pro učitele I,II

Sborníky

Autor Název
Bečvář a kol. Matematika ve středověké Evropě
Bečvář Eduard Weyr
Bečvář Euklleidovy základy - jejich vydání a překlady
Fuchs CD - Diskrétní matematika a teorie množin pro učitele
Hykšová Karel Rychlík 1885-1968
Lepka Historie Fermatových kvocientů
Mačák Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600-1740
Mačák Počátky počtu pravděpodobnosti
Mačák Tři středověké sbírky matematických úloh
Němcová F. J. Studnička
Plch Internet pro učitele matematiky
Sborník Člověk-umění-matematika
Sborník Jan Vilém Pexider
Sborník Matematika v 16. a 17. století
Sborník Historie matematiky II
Sborník Matematika, fyzika a jejich lidé
Sborník Matematika v 19. století
Sborník Matematika v proměnách věků I
Sborník Matematika v proměnách věků II
Sborník Matematika v proměnách věků III
Sborník Mathematics throughout the ages I
Sborník Mathematics throughout the ages II
Sborník Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie
Schwabik, Šarmanová Malý průvodce historií integrálu
Šišma Matematika na německé technice v Brně
Šišma Teorie grafů 1736-1963
Šišma Z historie jednoty

Informace

Knihkupectví Malé Centrum
Prodejna
Přírodovědecká fakulta MU Kotlářská 2
Brno
(zasílá zboží na dobírku a fakturu)
Tel.: 549497957
Last Updated on Monday, 22 November 2010 12:34