Fellowships - Erasmus PDF Print

This article is only in Czech.


Výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro akademický rok 2023-24)

Vyhlášeno: 9.2.2023

 • Termín pro odevzdání přihlášek je pondělí 27.2.2023

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Oslo, Norsko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Patras, Řecko, (B, M, D, 2 studenti)
 • University of Barcelona, Španělsko, (M, D, 1 student)
 • University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • University of Leiden, Nizozemí (B, M, D, 1 student)
 • Ankara University, Turecko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Salento, Itálie, (B, M, D, 1 student)
 • University of Rouen, Francie, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Rennes, Francie, (B, M, D, 3 studenti)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí mít dostatečné jazykové znalosti buď angličtiny nebo jazyka dané země - tyto pomínky se u jednoltivých univerzit liší, detaily najdete v online přihlášce.

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země, ale angličtina obvykle stačí) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na stránce Erasmus+ webu Centra zahraniční spoluprace.

Dále připomínám ostatní programy pro vyjíždějící studenty:

doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oborový koordinátor programu Erasmus+

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 54949 5474

Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020 

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro jarní semestr 2023)

Vyhlášeno: 30.5.2022

 • Termín pro odevzdání přihlášek je pondělí 20.6.2022

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • University of Patras, Řecko, (B, M, D, 1 student)
 • University of Barcelona, Španělsko, (M, D, 1 student)
 • University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • Ankara University, Turecko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Salento, Itálie, (B, M, D, 1 student)
 • University of Rouen, Francie, (B, M, D, 3 studenti)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí mít dostatečné jazykové znalosti buď angličtiny nebo jazyka dané země - tyto pomínky se u jednoltivých univerzit liší, detaily najdete v online přihlášce.

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země, ale angličtina obvykle stačí) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na stránce Erasmus+ webu Centra zahraniční spoluprace.

Dále připomínám ostatní programy pro vyjíždějící studenty:

doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oborový koordinátor programu Erasmus+

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 54949 5474

Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020
Výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro akademický rok 2022-23)

Vyhlášeno: 11.2.2022

 • Termín pro odevzdání přihlášek je pondělí 7.3.2022

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Oslo, Norsko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Patras, Řecko, (B, M, D, 2 studenti)
 • University of Barcelona, Španělsko, (M, D, 1 student)
 • University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • University of Leiden, Nizozemí (B, M, D, 1 student)
 • Ankara University, Turecko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Salento, Itálie, (B, M, D, 1 student)
 • University of Rouen, Francie, (B, M, D, 3 studenti)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí mít dostatečné jazykové znalosti buď angličtiny nebo jazyka dané země - tyto pomínky se u jednoltivých univerzit liší, detaily najdete v online přihlášce.

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země, ale angličtina obvykle stačí) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na stránce Erasmus+ webu Centra zahraniční spoluprace.

Dále připomínám ostatní programy pro vyjíždějící studenty:

doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oborový koordinátor programu Erasmus+

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 54949 5474

Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020

Last Updated on Monday, 22 November 2010 13:08