Komise pro státní rigorózní zkoušky PDF Print

Obor: Učitelství matematiky pro střední školy

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. předseda
Prof. RNDr. Ivana Horová, CSc.
Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. FEKT VUT Brno
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. MFF UK Praha
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. Gymnázium Tř. kpt. Jaroše, Brno

 

Obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. předseda
Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. FSI VUT Brno
RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. KM MZLU Brno

 

Obor: Algebra a diskrétní matematika

Prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. předseda
Doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
Doc. RNDr. Josef Niederle, CSc.
Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
Mgr. David Kruml, Ph.D.
Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. FSI VUT Brno
Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. FSI VUT Brno

 

Obor: Geometrie

Doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. předseda
Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
Prof. RNDr. Josef Slovák, DrSc.
Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. FSI VUT Brno
Doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. MÚ AV ČR, pobočka Brno

 

Obor: Matematická analýza

Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. předseda
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
Doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Prof. RNDr. František Neumann, DrSc. MÚ AV ČR, pobočka Brno
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. FAST VUT Brno
Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. FEKT VUT Brno

 

Obor: Matematické modelování a numerické metody

Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. předseda
Prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
RNDr. Ladislav Adamec, CSc.
Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. FSI VUT Brno
RNDr. Pavel Popela, CSc. FSI VUT Brno

 

Obory: Statistika a analýza dat, Matematika - ekonomie

Prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. předseda
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. FSI VUT Brno
Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. FSI VUT Brno

 

Obor: Matematika s informatikou

Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. předseda
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
RNDr. Jiří Zelinka, Dr.
Doc. Ing. Jan Staudek, CSc. FI MU Brno
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. FI MU Brno
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. FAST VUT Brno
Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. FEKT VUT Brno
Last Updated on Friday, 09 December 2016 15:53