Solving the problems associated with studying PDF Print

This article is only in Czech.

Pro řešení problémů souvisejících s registrací a zápisem předmětů, resp. s kreditovým systémem na Ústavu matematiky a statistiky byli určeni níže uvedení učitelé ("zodpovědné osoby"), a to vždy podle jednotlivých studijních plánů. Studenti daného studijního plánu, kteří mají konkrétní dotaz nebo problém týkající se průběhu jejich studia, se obracejí přímo na tyto učitele.

V případě nejasností se studenti bakalářských a magisterských studijních oborů mohou následně též obrátit na garanta studijního programu Matematika, kterým je prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. a studenti doktorského studia se mohou obrátit na předsedu oborové rady pro doktorské studium, kterým je doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Bakalářské studium

Studijní program Matematika

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání

Magisterské studium

Studijní program Matematika

Studijní program Aplikovaná matematika

Last Updated on Monday, 22 November 2010 12:23