A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Informace o projektu - zde


Aktivity projektu:

Workshop FINANČNÍ MATEMATIKA V PRAXI I - 14.9. -16.9. 2011, Jedovnice, hotel Terasa

Workshop Matematické modely a aplikace - 30.5. 2012, Brno, Ústav matematiky a statistiky

Workshop FINANČNÍ MATEMATIKA V PRAXI II - 11.9. -13.9. 2012, Podlesí, Hotel Podlesí

Workshop FINANČNÍ MATEMATIKA V PRAXI III, Matematické modely a aplikace - 3.9. -6.9. 2013, Podlesí, Hotel Podlesí

Závěrečné výjezdní zasedání projektu AMathNet - 10.4. - 11.4. 2014, Velké Meziříčí, Hotel Jelínkova vila

Seminář z aplikované matematiky

Zahraniční stáž studentů MU

Výuka:

V rámci projektu byl v podzimním semestru 2011 vyučován předmět M9ZKD Zpracování klinických dat. V tomto předmětu proběhly čtyři přednášky lékařů z MOÚ (MVDr. Renata Horová, MUDr. Hana Doleželová, PhD., MUDr. Radek Lakomý, MUDr. Marek Svoboda, PhD.) Po absolvování těchto přednášek projevili studenti zájem o "praktické" pokračování předmětu. Z tohoto důvodu se v jarním semestru realizoval předmět MAZKDs Zpracování klinických dat - stáž. Stáž vedly MUDr. Hana Doleželová, PhD. z MOÚ, RNDr. Marie Budíková, Dr. a prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. z Oddělení aplikované matematiky ÚMS PřF MU. Více informací a foto naleznete zde.