Masarykova Univerzita Brno

pořádá

Workshop

Matematické modely a aplikace

Kdy: 30.5. 2012, začátek 8:30

Kde: Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Budova 08, učebna M1, Kotlářská 2, 611 37 Brno, http://www.math.muni.cz


Přednášející jsou zváni z významných brněnských vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť – VUT, EsF MU, IBA MU, PřF MU. Workshop se bude zabývat aplikacemi v různých oblastech vědy – medicíně, biologii, ekonomii, mechanice a mechatronice.

S lítostí oznamujeme, že zemřel pan Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně. Jeho poslední přednášku, která již bohužel zůstala na našem workshopu neodpřednášenou, proto umísťujeme zde, in memoriam.


Kontakt: pribylova@math.muni.cz

(poster)