Seminář z aplikované matematiky PDF Tisk

Seminář se koná od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně M5 na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.


7. března 2017, 14:00 RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.

Post-selection inference in regression models with change points and shape constraints.
14. března 2017, 14:00 Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc.

Jakost.
28. března 2017, 14:00
Doc. Nataly Shchestyuk, Ph.D.

Student-like fat models and the construction of the riskless portfolio for these models.
4. dubna 2017, 14:00 Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Využitie duality v nelineárnom programovaní a semidefinitných relaxacií pri riešení inverzného Wulffovho problému.
25. dubna 2017, 14:00 Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Zprůměrované regresní kvantily a jejich aplikace.
2. května 2017, 14:00 Mgr. Marie Leváková

Detekce stimulu z neuronální odezvy za přítomnosti šumu.
9. května 2017, 14:00 RNDr. Veronika Hajnová

Použití Gröbnerových bází pro hledání bifurkačních variet dynamických systémů.
16. května 2017, 14:00 RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Komplexnější pohled na dynamiku logistického zobrazení.


Aktualizováno Úterý, 14 Únor 2017 14:52