MAZKDs Zpracování klinických dat - stáž

Studenti pomocí software STATISTICA zpracovávali jednoduchými i pokročilejšími metodami reálné datové soubory s údaji o pacientech, kteří prodělali léčbu rakoviny na MOÚ. Pod vedením učitelů (statistika a lékaře) se snažili porozumět datovým souborům, v nichž se občas vyskytovaly i nejednoznačnosti či chybějící data, hledali metody vhodné pro statistické analýzy a rovněž navrhovali interpretaci získaných výsledků. Na závěr stáže se studenti rozdělili do pěti skupin a každá skupina předvedla prezentaci statistického zpracování reálného datového souboru:
  1. Karcinom vaječníků (Dagmar Lajdová, Marie Leváková, Kateřina Opršalová, Lenka Kutová).
  2. Osteosarkomy (Ondřej Černý, Terézia Hodásová, Michal Theuer, Eva Vodrážková).
  3. Transplantace kostní dřeně (Mariya Antonova, Petra Boudová, Eva Jakubcová, Lenka Puczoková).
  4. Tumory mozku (Petra Cabalková, Tereza Haraštová, Hana Pluháčková, Petra Širůčková).
  5. Karcinom rekta (Karolina Mladá, Jitka Jirčíková, Kateřina Konečná, Radim Tomášek).
Prezentace byly velmi pěkně připravené. Jejich výstupy byly ohodnoceny nejenom z hlediska správného použití statistických postupů, ale byly posouzeny i po medicínské stránce. Následná anketa mezi studenty ukázala, že předmět považují za velmi užitečný a přínosný. Zvláště oceňují koncepci předmětu, v níž se stýkal statistický a medicínský pohled na problematiku. Přivítali by ovšem, kdyby kontaktní výuce bylo věnováno více času než 1 h za 14 dnů.