Rok 2012/2013 PDF Tisk

Výsledky dodatečného výběrového řízení pro akademický rok 2012/2013

 • Seznam vybraných studentů
  • Lukáš Blahovský, Brémy (JS)
  • Jana Fojtová, Oslo (JS)
  • Dagmar Plháková, Brémy (JS)
 • Seznam náhradníků:
  • Vavřinec Havlíček, Oslo (JS)
 • Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu.


Dodatečné výběrové řízení pro akademický rok 2012/2013 (jarní semestr)

 • Vyhlášeno: 7.9.2012
 • Termín pro odevzdání přihlášek je pondělí 1.10.2012
  • Přihláška ve Wordu (pro vyplnění a poslání emailem)

Ústav matematiky a statistiky provádí dodatečný výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Pobyty budou realizovány v jarním semestru 2013.

 • Universität Bremen, Německo (B, M)
 • University of Oslo, Norsko (M, D)
 • University of Patras, Řecko (D, 1 semestr)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (M, D, 1 semestr)
 • další univerzity jsou v jednání.

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B - od druhého ročníku studia), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D).

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia musí mít dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země. Tito studenti studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU. Všichni studenti musí splnit kvalifikační podmínky.

Další informace lze získat na domovské stránce Centra zahraničních studií rektorátu.

Elektronicky vyplněnou přihlášku (ve Wordu) pošlete emailem oborovému koordinátorovi. Současně mu odevzdejte podepsanou papírovou verzi s  následujícími přílohami – krátký motivační dopis, výpis známek z ISu za  poslední dva semestry a případně kopie certifikátu o jazykových znalostech.

Prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Oborový koordinátor programu Erasmus
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 54949 4226
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02028
Výsledky výběrového řízení pro akademický rok 2012/2013

 • Seznam vybraných studentů
  • Jan Busínský, Brémy (PS+JS)
  • Tereza Eliášová, Ulm (PS)
  • Jan Koník, Vídeň (PS)
  • Jana Krejčová, Florencie (JS)
  • Klára Kučerová, Ulm (PS)
  • Petr Liczman, Oslo (JS)
  • Miroslava Maračková, Barcelona (PS)
  • Jana Medková, Oslo (PS)
 • Seznam náhradníků:
  • Jana Fojtová, Oslo (JS), Florencie (JS)
 • Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu.


Výběrové řízení pro akademický rok 2012/2013

 • Vyhlášeno: 17.2.2012
 • Termín pro odevzdání přihlášek je středa 29.2.2012
  • Přihláška ve Wordu (pro vyplnění a poslání emailem)

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Vyjíždí se zpravidla na jeden semestr, v  uvedených případech na jeden až dva semestry.

 • Universita de Barcelona, Španělsko (D, 1 semestr)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, 1 semestr)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, 1-2 semestry)
 • University of Coimbra, Portugalsko (M, D, 1 semestr)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 1-2 semestry)
 • Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turecko (M, D, 1 semestr)
 • University of Firenze, Itálie (B, M, 1 semestr)
 • University of Patras, Řecko (D, 1 semestr)
 • University of Oslo, Norsko (M, D, 1 semestr)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (M, D, 1 semestr)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D).

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia musí mít dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země. Tito studenti studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU. Všichni studenti musí splnit kvalifikační podmínky.

Podrobné informace lze získat na domovské stránce Centra zahraničních studií.

Elektronicky vyplněnou přihlášku (ve Wordu) pošlete emailem a podepsanou papírovou verzi odevzdejte v daném termínu prof. Šimonovi Hilscherovi. K papírové verzi také přiložte výpis známek z ISu za poslední dva semestry (nyní za  J+P2011), motivační dopis (stačí v češtině) a případně kopii certifikátu o jazykových znalostech.

Prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Oborový koordinátor programu Erasmus
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 54949 4226
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02028


Užitečné odkazy