Uznávání předmětů PDF Tisk

Uznávání předmětů v rámci studijního programu Matematika se  řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu MU a  Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty ke Studijnímu a zkušebnímu řádu MU, v aktuálním znění. Oba dokumenty je možno nalézt na webové stránce Přírodovědecké fakulty, případně též na webové stránce Ústavu matematiky a statistiky.

O uznání předmětu je možné požádat buď elektronicky v rámci příslušné aplikace ISu nebo písemně. Písemnou žádost (na příslušném fakultním formuláři) je nutné nejprve projednat na Ústavu matematiky a statistiky. Žádosti posuzuje a vyjadřuje se k nim za Ústav matematiky a statistiky výhradně pedagogický zástupce ÚMS, což je v současné době RNDr. Jan Vondra, Ph.D. Definitivní uznání/neuznání předmětu následně provádí proděkan Přírodovědecké fakulty pro studijní záležitosti.

POZOR! Žádost o uznání předmětu, jehož výuka probíhá v aktuálním období, musí být podána během prvních tří týdnů výuky v tomto období.

Aktualizováno Pondělí, 07 Březen 2016 15:40