Pravdĕpodobnost, statistika a matematické modelování PDF Tisk

Členové oborové komise

Interní členové

Externí členové

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. – ÚMS
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. – ÚMS
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS
 • prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. - ÚMS
 • doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. - IBA PřF MU (VR7.10.09 - Zdražil, VR 1.12. 2010 - Mgr. Kateřina Koňaříková a Mgr. Vendula Švendová)
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. - ÚMS
 • doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. - ÚMS

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. - předseda, ÚMS PřF MU
 • doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. - předseda, ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - předseda, ÚMS PřF MU

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. - MFF UK Praha (MŠMT)
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. - MFF UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - ÚM VUT Brno ( MŠMT)
 • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., MÚ AV ČR Praha, Žitná 25, 115 67 Praha 1 (MŠMT)
 • prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. - PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 40, Olomouc
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. - FS ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 (MŠMT)
 • prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. - MFF UK Praha
 • doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. - ÚM FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. - ESF MU Brno
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. - ÚMS PřF MU

Požadavky k přijímací zkoušce

 • znalost matematiky na úrovni SZZ v programu Matematika nebo Aplikovaná matematika
 • znalost anglického jazyka
 • uchazeč musí mít vybraného školitele
Aktualizováno Pátek, 13 Květen 2016 09:33