Bakalářské SZZ - opravné termíny PDF Tisk

BAKALÁŘSKÉ SZZ - JARNÍ SEMESTR 2022

Studijní plány MFINPOJ, MSTAT – SZZ, obajoba BP

Úterý 6. 9. 2022, 9:00, posluchárna M6

Komise: doc. Zemánek (předseda), dr. Pokora, dr. Zlatošová

Studenti: Hrtánek, Macharáček, Maliňáková

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Srpen 2022 13:35