Rok 2016/2017 PDF Tisk

Druhé dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro jarní semestr 2017)

Vyhlášeno: 16.9.2016

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Medical University of Graz, Rakousko (D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • University of Patras, Řecko (M, D, 1 student)
 • Ankara University, Turecko, (B, M, D, 2 studenti)
 • University of Salento, Itálie, (B, M, D, 1 student)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země s následujícími vyjímkami:

 • Ankara: stačí angličtina.
 • Ulm: v magisterském studiu a ve třetím roce bakalářského studia stačí angličtina.

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na stráncenbsp;Erasmus+ webu Centra zahraniční spoluprace.

Dále připomínám možnost dalších programů pro vyjíždějící studenty:

Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oborový koordinátor programu Erasmus+

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 54949 5474

Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro jarní semestr 2017)

Vyhlášeno: 6.5.2016

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a  přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 student)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Medical University of Graz, Rakousko (D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • University of Patras, Řecko (M, D, 1 student)
 • Ankara University, Turecko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Salento, Itálie, (B, M, D, 1 student)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země s následujícími vyjímkami:

 • Ankara a Patras: stačí angličtina.
 • Barcelona: v magisterském studiu stačí angličtina.
 • Ulm: v magisterském studiu a ve třetím roce bakalářského studia stačí angličtina.

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na  ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na stránce Erasmus+ webu Centra zahraniční spoluprace.

Dále připomínám možnost dalších programů pro vyjíždějící studenty:

Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oborový koordinátor programu Erasmus+

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 54949 5474

Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020
Výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro akademický rok 2016/17)

Vyhlášeno: 8.2.2016

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 student)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Oslo, Norsko, (B, M, D, 3 student)
 • University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1 student)
 • Medical University of Graz, Rakousko (M, D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 2 studenti)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • University of Patras, Řecko (M, D, 2 studenti)
 • University of Leiden, Nizozemí (B, M, D, 2 studenti)
 • Ankara University, Turecko, (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Salento, Itálie, (B, M, D, 1 student)
 • Nottingham Trent University, Velká Británie, (B, M, D, 3 studenti)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země - vyjímkou je Oslo, Nottigham, Patras, Ankara a magisterské studium v Barceloně a Leidenu, kde stačí angličtina.

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na stránce Erasmus+ webu Centra zahraniční spoluprace.

Dále připomínám ostatní programy pro vyjíždějící studenty:


Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oborový koordinátor programu Erasmus+

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 54949 5474

Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020


Výsledky dodatečného výběrového řízení pro jarní semestr rok 2016/17

 • Anna Smržová, Barcelona (JS)
 • Martin Prchal, Ulm (JS)
 • Marián Suchánek, Ankara (JS)
 • Tereza Nováčková, Patras (JS)


Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu. Vybraným studentům gratulujeme. Administrativu pobytů dále zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce na rektorátu.

Výsledky výběrového řízení pro akademický rok 2016/17


 • Barbora Rišová, Leiden (PS)
 • Filip Antol, Leiden (PS)
 • Stanislav Zámečník, Oslo (PS)
 • Jan Štěrba, Oslo (JS)
 • Jana Zuzaňáková, Oslo (JS)
 • Tereza Šestáková, Wien (PS)
 • Simona Navrátilová, Nottingham (PS)
 • Natália Gažová, Nottingham (PS)
 • Soňa Slodičková, Nottingham (PS)
 • Anna Smržová, Patras (PS)
 • Nikola Franková, Ankara (PS)
 • Zuzana Kočí, Murcie (PS)


Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu. Vybraným studentům gratulujeme. Administrativu pobytů dále zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce na rektorátu.

8.3.2016Aktualizováno Pondělí, 13 Únor 2017 13:08