Rok 2015/2016 PDF Tisk

Druhé dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro jarní semestr 2016)

Vyhlášeno: 11.9.2015

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na  následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a  přednost budou mít studenti, kteří jednou na  erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k  přípravě diplomové práce.

 • Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 student)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Medical University of Graz, Rakousko (M, D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí dostatečné jazykové znalosti ke studiu v  jazyce dané země. Vyjímkou je magisterské studium v Barceloně, kde stačí angličtina.

Vybraní studenti bakalářského a  magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do  studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na  ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na strámce Erasmus+ webu Centra zahraničních studií.


Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Oborový koordinátor programu Erasmus+
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 54949 5474
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020


Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro jarní semestr 2016)

Vyhlášeno: 6.5.2015

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a  přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 student)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Medical University of Graz, Rakousko (M, D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 1 student)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí dostatečné jazykové znalosti ke studiu v  jazyce dané země. Vyjímkou je magisterské studium v Barceloně, kde stačí angličtina.

Vybraní studenti bakalářského a  magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do  studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na  ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na strámce Erasmus+ webu Centra zahraničních studií.


Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Oborový koordinátor programu Erasmus+
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 54949 5474
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020


Výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro akademický rok 2015/16)

Vyhlášeno: 9.2.2015

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a  přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé. Studenti vyjíždějící v posledním semestru magisterského studia musí zdůvodnit, proč potřebují zahraniční pobyt k přípravě diplomové práce.

 • Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 student)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 3 studenti)
 • University of Oslo, Norsko, (B, M, D, 3 student)
 • University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1 student)
 • Medical University of Graz, Rakousko (M, D, 1 student)
 • Universität Wien, Rakousko (B, M, D, 2 studenti)
 • University of L'Aquila, Itálie, (M, D, 1 student)
 • University of Patras, Řecko (M, D, 2 studenti)
 • University of Leiden, Nizozemí (B, M, D, 2 studenti)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D). Studenti musí dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země. Vyjímky jsou Oslo a Patras a magisterské studium v Barceloně a  Leidenu, kde stačí angličtina.

Vybraní studenti bakalářského a  magisterského studia studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do  studia na MU.

Účast studenta na zahraničním pobytu nezakládá zvláštní práva na ukončení předmětu na MU v daném období. Jedná-li se tedy o předmět, jehož součástí je seminář nebo cvičení, u kterého student na zahraničním pobytu nemůže splnit povinnost účasti na nich, pak student nemůže takový předmět ukončit a neměl by si tedy tento předmět v daném období vůbec zapisovat.

Podrobné informace lze získat na strámce Erasmus+ webu Centra zahraničních studií.

 

Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Oborový koordinátor programu Erasmus+
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 54949 5474
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020


 

Výsledky výběrového řízení pro akademický rok 2015/16

Seznam vybraných studentů

 • Jaroslav Šeděnka, Leiden (PS)
 • Vladimír Sedláček, Leiden (PS)
 • Lucia Macášková, Oslo (PS)
 • Vojtěch Šindlář, Oslo (PS)
 • Hana Dittrichová, Oslo (PS)
 • Klára Kučerová, Ulm (JS)
 • Rafael Schwarzenegger, Ulm (PS)
 • Jakub Petržilka, Patras (PS)
 • Adéla Jelínková, Patras (PS)
 • Lucie Vaníčková, Barcelona (JS)
 • Adéla Bumbálková, Murcia (JS)

Seznam náhradníků:

 • Altynay Rakhmatullina, Leiden (PS)
 • Karolína Klempířová, Oslo (PS)
 • Barbora Rišová, Patras (JS)
 • Nikola Frnaková, Murcia (JS)

Protokol o výběrovém řízení je uložen v Centru zahraničních studií na rektorátu. Vybraným studentům gratulujeme. Administrativu pobytů dále zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce na rektorátu.

15.3.2015

 


Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ (pro jarní semestr 2015)

Vyhlášeno: 13.5.2014

Ústav matematiky a statistiky provádí výběr studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na studijní pobyty na následujících zahraničních univerzitách. Při výběru má největší váhu studijní průměr a  přednost budou mít studenti, kteří jednou na erasmus poprvé..

 • Universita de Barcelona, Španělsko (M, D, 1 student)
 • Universität Ulm, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko (B, M, D, 1 student)
 • University of Firenze, Itálie (M, D, 1 student)
 • Universität Bremen, Německo (B, M, D, 2 studenti)
 • University of Oslo, Norsko, (B, M, D, 1 student)
 • University of Murcia, Španělsko (B, M, D, 1 student)
 • Medical University of Graz, Rakousko (M, D, 1 student)

Na pobyt se mohou hlásit pouze studenti bakalářského studia (označeno B), magisterského studia (označeno M), doktorského studia (označeno D).

Vybraní studenti bakalářského a magisterského studia musí mít dostatečné jazykové znalosti ke studiu v jazyce dané země. Tito studenti studují zcela normálně jako domácí studenti hostitelské univerzity. Studenti doktorského studia musí mít dostatečné znalosti angličtiny (případně jazyka dané země) a musí doložit, že mají na  hostitelské univerzitě odborníka, který jeho/její pobyt vědecky povede (stačí výpis emailové korespondence). Kredity za absolvované zkoušky na hostitelské univerzitě se zcela nebo částečně přenášejí do studia na  MU. Všichni studenti musí splnit kvalifikační podmínky.

Podrobné informace lze získat na strámce Erasmus+ webu Centra zahraničních studií.

 

Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Oborový koordinátor programu Erasmus+
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: 54949 5474
Kancelář: ÚMS, 2. patro, 02020

 

Užitečné odkazy

Aktualizováno Úterý, 09 Únor 2016 11:45