Tým modelování a statistika - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Bely Aliksandr, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Holub Jan, PSM (doc. D. Kraus)

Horská Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Hurdálková Karolína, PSM (doc. D. Kraus)

Juchelková Tereza, PSM (doc. S. Katina)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Kuruczová Daniela, PSM (doc. J. Koláček)

Ševčík Jan, PSM (dr. L. Přibylová)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Zámečník Stanislav, PSM (doc. S. Katina)

Záthurecký Jakub, PSM (prof. L. Přibylová)

Zoubková Markéta, PSM (dr. O. Pokora)


Kombinovaná forma studia

Filipčuková Alena, OOMA (dr. L. Přibylová)

Filová Monika, PSM (doc. J. Koláček)


-----------

Přerušení studia:

Böhm Jan, PSM (prof. Z. Pospíšil)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Kondeková Alexandra, PSM (doc. J. Koláček)

Svobodová Jana, PSM (doc. Koláček)Studenti jsou řazeni abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza

OOMA = obor Obecné otázky matematiky

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování


Aktualizováno Úterý, 26 Duben 2022 07:55