Tým modelování a statistika - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Böhm Jan, PSM (prof. Z. Pospíšil)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Kuruczová Daniela, PSM (doc. J. Koláček)

Bendová Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Hajnová Veronika, PSM (dr. L. Přibylová)

Kroupová Monika, PSM (doc. J. Koláček)

Nováček Ondřej, PSM (doc. P. Lánský)

Peniašková Anna, PSM (prof. Z. Pospíšil) - přerušení studia

Faltýnková Jana, PSM (doc. J. Koláček)

Vinkler Mojmír, PSM (doc. S. Katina)

Ráboňová Petra, PSM (prof. G. Wimmer).


Kombinovaná forma studia

Bačík Milan, MANA (prof. Z. Pospíšil)

Filipčuková Alena, OOMA (dr. L. Přibylová)

Janoušková Eva, PSM (doc. Luděk Berec, České Budějovice)

Konečná Kateřina, PSM (prof. I. Horová)

Theuer Michal, PSM (doc. Luděk Berec, České Budějovice)

Černá Terézia, PSM (prof. Jiří Holčík) - přerušení studia

Leváková Marie, PSM (doc. P. Lánský)

Opršalová Kateřina, PSM (prof. Jiří Holčík)

Rajdl Kamil, PSM (doc. P. Lánský)

Krajíčková Pavla, PSM (prof. G. Wimmer) - přerušení studia.


Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování.
Aktualizováno Čtvrtek, 09 Listopad 2017 14:23