Tým modelování a statistika - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Bretsko Daniel, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Horská Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Hrabcová Karolína, PSM (doc. D. Kraus)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Juchelková Tereza, PSM (doc. S. Katina)

Khulbe Devanshish, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Makarová Markéta, PSM (doc. Koláček)

Morcinek Pavel, PSM (prof. Pospíšil)

Ševčík Jan, PSM (dr. L. Přibylová)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Záthurecký Jakub, PSM (prof. L. Přibylová)

Zoubková Markéta, PSM (dr. O. Pokora)


Kombinovaná forma studia

Bogomolov Jura, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Khrulkov Alexander, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Mishina Margarita, PSM (Sobolevsky, DrSc.)

Vavrek Radovan, OOM (doc. S. Katina)

Zámečník Stanislav, PSM (doc. S. Katina)


-----------

Přerušení studia:

Filová Monika, PSM (doc. J. Koláček)

Holub Jan, PSM (doc. D. Kraus)

Kondeková Alexandra, PSM (doc. J. Koláček)

Svobodová Jana, PSM (doc. Koláček)Studenti jsou řazeni abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza

OOMA = obor Obecné otázky matematiky

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování


Aktualizováno Čtvrtek, 31 Srpen 2023 10:35