Tým modelování a statistika - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Bretsko Daniel, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Horská Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Khulbe Devanshish, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Makarová Markéta, PSM (doc. Koláček)

Morcinek Pavel, PSM (prof. Pospíšil)

Ševčík Jan, PSM (dr. L. Přibylová)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Zoubková Markéta, PSM (dr. O. Pokora)


Kombinovaná forma studia

Bogomolov Jura, PSM (Sobolevsky DrSc.)

Mishina Margarita, PSM (Sobolevsky, DrSc.)

Vavrek Radovan, OOM (doc. S. Katina)

Zámečník Stanislav, PSM (doc. S. Katina)


-----------

Přerušení studia:

Hrabcová Karolína, PSM (doc. D. Kraus)

Khrulkov Alexander, PSM (Sobolevsky DrSc.)Studenti jsou řazeni abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza

OOMA = obor Obecné otázky matematiky

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování


Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2024 20:50