Tým matematická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Dřímalová Iva, MANA (prof. R. Šimon Hilscher)

Jekl Jan, MANA (doc. P. Hasil)

Stránská Jana, OOMA (prof. Z. Došlá)

Šišoláková Jiřina, OOMA (doc. P. Hasil)


Kombinovaná forma studia

Spíchal Luděk, OOMA (doc. R. Mařík, MENDELU)


--------

Přerušení studia

Fajkusová Michaela, OOMA (prof. Z. Došlá)

Uchytilová Šárka, OOMA (prof. Z. Došlá)


Studenti jsou řazeni abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza

OOMA = obor Obecné otázky matematiky


Aktualizováno Čtvrtek, 08 Duben 2021 07:14