Tým matematická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Hrdlička Jan, MANA (Mgr. P. Zemánek)

Juránek Jakub, MANA (doc. M. Veselý)

Zuzáková Jana, OOMA (prof. Z. Došlá)

Fajkusová Michaela, MANA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia

Dřímalová Iva, MANA (prof. R. Šimon Hilscher) - přerušení studia

Kombinovaná forma studia

Růžička Vojtěch, MANA (doc. P. Řehák)

Jansová Eva, OOMA (doc. J. Kalas).
Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

Aktualizováno Úterý, 16 Květen 2017 17:57