Tým matematická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Hrdlička Jan, MANA (Mgr. P. Zemánek)

Juránek Jakub, MANA (doc. M. Veselý)

Kerpnerová Paulína, OOMA (doc. P. Hasil)

Stránská Jana, OOMA (prof. Z. Došlá)

Fajkusová Michaela, MANA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia

Dřímalová Iva, MANA (prof. R. Šimon Hilscher) - přerušení studia.

Kombinovaná forma studia

Jansová Eva, OOMA (doc. J. Kalas).
Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:24