Tým matematická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Šišoláková Jiřina, OOMA (doc. P. Hasil)

Hrdlička Jan, MANA (Mgr. P. Zemánek)

Juránek Jakub, MANA (doc. M. Veselý)

Stránská Jana, OOMA (prof. Z. Došlá)

Dřímalová Iva, MANA (prof. R. Šimon Hilscher).

Kombinovaná forma studia

Jansová Eva, OOMA (doc. J. Kalas).


Fajkusová Michaela, MANA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia.


Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

Aktualizováno Středa, 28 Únor 2018 15:07