Tým geometrická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

GOSHU Zeru Asmare, GEOM (prof. J. Slovák)

KAUSHIK Sumit, GEOM (prof. J. Slovák)

KYCIA Radosław, GEOM (doc. J. Šilhan)

DWIVEDI Saurav, GEOM (doc. J. Šilhan)

ŠIMKOVÁ Mária, GEOM (doc. M. Čadek)

Kombinovaná forma studia

SUCHÁNEK Otto, OOM (prof. J. Slovák)

KŘIVÁNKOVÁ Lenka, PSM (doc. M. Kolář)


Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

GEOM = obor Geometrie, topologie a globální analýza.

OOM = obor Obecné otázky matematiky.

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování.

Aktualizováno Úterý, 16 Květen 2017 18:12