Univerzitní výuka matematiky PDF Tisk

Číslo a název projektu:

CZ.1.07/2.2.00/15.0203 Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě

Investor projektu:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavní řešitel projektu:

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

Partneři projektu:

  • Home Credit International a.s.  


  • UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 


Doba řešení projektu:

10/2010 - 9/2013

Anotace projektu:

V rychle se měnícím světě umožňuje matematické myšlení pružnou orientaci a přizpůsobení se novým skutečnostem. Projekt je proto zaměřen na inovaci výuky aplikované matematiky (v bakalářském a magisterském stupni) a servisní výuky matematiky pro jiné obory s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů matematických i nematematických oborů a jejich připravenosti pro potřeby současné i budoucí praxe. Celý projekt je inovativní v přiblížení matematiky reálnému světu a rozšiřuje profil absolventa od "aplikované matematiky" k "matematice v aplikacích". Ve spolupráci s partnery projektu a experty z praxe bude výuka aplikované matematiky úzce propojena s řešením praktických problémů. Servisní výuka bude koncipována novým modulárním způsobem založeným na co nejrychlejším zvládání výpočetních modelů potřebných v oboru, pro který je výuka určena, ovšem při zachování přiměřeného rozsahu matematické teorie, která vede k matematickému myšlení samotnému.

Odborní spolupracovníci:

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
RNDr. Marie Budíková, Dr.
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Mgr. Martin Panák, Ph.D.
Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
Ing. František Řezáč, Ph.D.
Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.


Aktuality

Projekt je dělen na tři tzv. klíčové aktivity. První je věnována inovaci bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika pod vedením prof. Horové. Doc. Kolář vede druhou aktivitu, která inovuje magisterský studijní program Aplikovaná matematika. Třetí aktivitou je tzv. servisní výuka, zvláště pro fakultu informatiky. Pod vedením prof. Slováka vzniká nový studijní text.

Informace o činnostech projektu v období: Podzim 2010, Jaro 2011, Podzim 2011, Jaro 2012, Podzim 2012, Jaro 2013, Podzim 2013

Literatura

Z projektu byla nakoupena literatura pro finanční a pojistnou matematiku, více viz seznam literatury.

Výstupy projektu

Výstupy projektu jsou dostupné v IS MU a také jsou přístupné na webu projektu.

Motivační přednášky - zvaní hosté

Luděk Niedermayer, 18.4.2012, ESF MU; Rozkolísaná světová ekonomika, nestabilní finanční sektor, dluhová krize EU: Co to znamená pro ČR? Fotogalerie


doc. Ing. Iva Ritschelová, Csc., 17.5.2012, PřF MU; Statistika a administrativní zátěž respondentů
Fotogalerie

Aktualizováno Pondělí, 07 Prosinec 2015 11:22