Zemřel RNDr. Pavel Horák PDF Tisk

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že nás opustil dlouholetý kolega RNDr. Pavel Horák. Zemřel 12. dubna 2023 ve věku nedožitých 81 let.
Celý profesní život Pavla Horáka byl spojen s matematikou na  Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (v letech 1960 až 1990 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). V roce 1964 absolvoval na této fakultě obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a poté nastoupil na Katedru algebry a geometrie (později, v roce 1982, přešel na Katedru didaktiky matematiky).

V roce 1967 získal titul RNDr. v oboru Algebra a  teorie čísel. Profesně se zabýval především algebrou. Dlouhá desetiletí, až do odchodu do důchodu, vyučoval algebru a analytickou geometrii především v učitelském studiu matematiky. Podílel se tak na  výchově několika generací středoškolských učitelů matematiky.

Je autorem mnoha učebních textů z algebry a analytické geometrie, které se ve výuce používají až do dnešní doby.

Dlouhá léta byl zástupce ředitele Ústavu matematiky a statistiky pro pedagogické záležitosti.

Všichni, kteří jsme ho znali, na něj budeme vzpomínat.


Aktualizováno Čtvrtek, 27 Duben 2023 07:39