Pozvánka na veřejnou obhajobu Ph.D. práce PDF Tisk

Dovolujeme si pozvat zájemce na čtvrtek 9.2. 2023 od 14 hodin do zasedací místnosti Ústavu matematiky a statistiky PřF MU k veřejné obhajobě:

RNDr. Petra Bušková:

Teorie množin v české odborné a školské literatuře (školitel doc. Eduard Fuchs)

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Únor 2023 14:41