Pozvánka na obhajoby Ph.D. prací ve specializaci Obecné otázky matematiky PDF Tisk

Dovoluji si pozvat zájemce na úterý 29.6. 2021 do zasedací místnosti Ústavu matematiky a statistiky PřF MU k veřejné části obhajob disertačních prací:

15:00-16:00 Mgr. Luděk Spíchal: „Matematický popis vybraných fenoménů v  biologii i ve společnosti“

16:00-17:00 RNDr. Jana Stránská: „Pokračovatelé Otakara Borůvky v oboru diferenciálních rovnic“

doc. Jaromír Šimša (předseda komise pro obhajoby)

Aktualizováno Pondělí, 28 Červen 2021 14:19