Zemřel doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. PDF Tisk

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 24. dubna 2021 zemřel ve věku 72 let doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.

Docent Lánský působil v letech 2004–2020 jako pedagog a školitel na  Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU, spolupracoval zde také na výzkumných projektech. Podílel se na přípravě studijního oboru Matematická biologie a pro studenty nejen tohoto oboru vedl kurzy matematického modelování. V oblasti pravděpodobnosti, statistiky a  matematického modelování byl školitelem řady doktorských studentů, někteří z jeho doktorandů získali cenu rektora nebo děkana. Jako školitel uplatňoval nejen svoji odbornou autoritu, ale také přátelský přístup a nadhled.

Ve své odborné kariéře se docent Lánský věnoval především matematickému popisu a statistické analýze aktivity nervových buněk. Jeho vědecká kariéra byla spjata s Fyziologickým ústavem AV ČR. Byl zakladatelem oboru početních neurověd (computational neuroscience) v České republice a světově uznávaným odborníkem. Publikoval mnoho prací v prestižních časopisech, byl také zvaným řečníkem na mnohých oborových sympoziích.

Odchodem docenta Lánského ztrácí nejen náš ústav ale i česká věda významného vědce a vynikajícího odborníka, bývalí kolegové na něj budou vzpomínat také jako na skvělého mentora a přítele.