Libor Polák, nekrolog PDF Tisk

Vážení kolegové,

časopisecký nekrolog Libora Poláka bude publikován v oborovém časopise Semigroup Forum.

Je k dispozici na adrese:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00233-021-10177-y

Aktualizováno Pondělí, 15 Březen 2021 10:02