Historický seminář 5.3.2020 PDF Tisk

Pro současné i budoucí učitele a další zájemce o problematiku historie matematiky.

Posluchárna M2, budova 08, ÚMS PřF MU, Kotlářská 2, Brno, vždy čtvrtky od 14:15 do 15:50 hod.

5.3.2020

Jiří Raclavský (FF MU Brno)

Logika: co s/z ní na střední škole