Seminář z aplikované matematiky - 22.10.2019 PDF Tisk

Seminář z aplikované matematiky se koná 22.10.2019 od 14.00 v posluchárně M5.

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c.

Aplikace nespojité Galerkinovy metody na řešení eliptického problému s nelineární Newtonovou okrajovou podmínkou

Aktualizováno Pondělí, 14 Říjen 2019 14:42