Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky PDF Tisk

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují osmnáctý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky.

Bližší informace zde.